แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
Main Visual

เรากำลังมองหาบริษัทพันธมิตรร่วมที่ดีในประเทศไทย เราต้องการบริษัทหรือผู้ฝึกสอนที่ดำเนินงานด้านการศึกษาและให้การฝึกอบรมพนักงานในประเทศไทยที่จะมาช่วยทำให้ธุรกิจของเรามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เราต้องการรวมข้อดีของคุณเข้ากับข้อดีของเราและทำให้ธุรกิจการฝึกอบรมพนักงานเติบโตอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น ปรัชญาของเราคือ "สร้างทีมที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นและอบอุ่น" เราจึงกำลังมองหาบริษัทฝึกอบรมหรือผู้ฝึกสอนในกรุงเทพฯ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันนี้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริษัทมีส่วนสำคัญต่อผลงานของบริษัท ในการนี้ บริษัทของเราจึงมีเนื้อหาการฝึกอบรมที่จะส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ผ่านการขัดเกลาทางด้านความคิดและความสามารถในการระบุใจความสำคัญ เราขอนำเสนอบริการเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม เครื่องมือในการโฆษณาและกิจกรรมการขายต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับบริษัทและวิทยากรผู้ฝึกสอนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

Our Strengths

พัฒนาความสามารถในการเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งต่างๆ

พัฒนาความสามารถ
ในการจับประเด็น สาระสำคัญต่างๆ

ในการฝึกอบรมนั้น การศึกษาความรู้เชิงปฏิบัติการและเชิงเทคนิคย่อมเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เรายังได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยสาระสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับความสามารถของบุคคลอีกด้วย

สร้างการฝึกอบรมที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทลูกค้า

สร้างการฝึกอบรมที่เหมาะ
กับความต้องการของบริษัทลูกค้า

แต่ละบริษัท แต่ละบุคคลย่อมมีความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมต่าง ๆ มีความหลากหลาย จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องรับฟังลูกค้าของเราและออกแบบการฝึกอบรมตามความต้องการโดยเฉพาะ

บรรลุผลโดยใช้ Retro Modern Training Flow

สัมฤทธิ์ผลด้วยการใช้
"Retro Modern Training Flow"

จาก "ฉันเข้าใจ" เปลี่ยนเป็น "ฉันทำได้" เปรียบได้กับความเจ็บไข้นั้นไม่สามารถรักษาได้เพียงแค่การอ่านคู่มือตำรายา การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการสัมภาษณ์พูดคุยสามฝ่าย (พนักงาน หัวหน้า ผู้สอน) จะจัดขึ้นหลังจบหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการฝึกอบรมนี้ไปใช้ได้จริง

Company Profile

ชื่อบริษัท

Retro-Modern Inc.

ที่อยู่

1350/87,THAIRONG TOWER 8Fl.,Pattanakarn Rd.,Suanluang, Suanluang,Bangkok 10250 Thailand

วันที่ก่อตั้ง

July,2020

ประธานบริษัท

Takayuki Saito

ขอบเขตธุรกิจ

การฝึกอบรมภายในองค์กร
การฝึกอบรมพนักงาน
การฝึกอบรมทางออนไลน์

ปรัชญาของเรา

เราสนับสนุนการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และอบอุ่น อันนำมาซึ่งความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทของเราตั้งอยู่ในเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เราบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมพนักงานเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในอาชีพนี้มากกว่า 20 ปีและบริการให้คำปรึกษาแก่บริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง เรามีความมั่นใจในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในหลักการจัดการ การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการจัดการ การพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับสูง และการจัดทำแผนอาชีพ(career plan) ที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ เรายังเชี่ยวชาญในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่พนักงานจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กันจะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เรายังสามารถให้บริการต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมทางออนไลน์

Our Service

RETRO MODERN:We solve organizational challenges Our Service Image Picture


จะช่วยชี้แนะทิศทางที่ทีมของคุณควรมุ่งไป จูงใจสมาชิก และริเริ่มงาน

ช่วยชี้แนะทิศทางที่ทีมของคุณควรมุ่งไป สร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก และการริเริ่มโครงงาน

ผู้เรียนสามารถชี้แจงงานของตนเองได้ และไม่สงสัยว่าจะทำอย่างไรในวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ปัญหา

ผู้เรียนสามารถชี้แจงงานของตนเองได้ และไม่สงสัยอีกแล้วว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะแก้ปัญหาอย่างไร

เคารพค่านิยมส่วนบุคคลร่วมกับค่านิยมองค์กร และบูรณาการในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลาย

เคารพค่านิยมส่วนบุคคลร่วมกับค่านิยมขององค์กร พร้อมยกระดับการบูรณาการ ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลาย

สู่ความสำเร็จด้วยการเรียนรู้ต่อไปนี้

หัวข้อหลักของการฝึกอบรม

จุดยืนและภารกิจ
ความเป็นผู้นำ
จับใจความสำคัญ
การจัดการ
การบัญชี
การฝึกสอนและการสอน
การสื่อสาร

ผลกระทบทางบวกต่อทีมของท่าน

การเปลี่ยนแปลงการรับรู้
(ความเป็นผู้นำและความเป็นเจ้าของ)
ความคิดที่ยืดหยุ่นและวงจรความคิดที่ยืดหยุ่น
การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย
การสร้างองค์กรที่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว

ผู้เรียนจะได้รับ 10 ทักษะ

ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน
ความสามารถในการสอบถามสาระสำคัญ
ความสามารถในการตั้งคำถาม
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการนำเสนอ
ความสามารถในการเจรจา
ความสามารถในการใช้เทคนิคประยุกต์
การสร้างฉันทามติ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการสื่อสาร

Our Consultants

Takayuki Saitou

Takayuki Saitou

เราได้ใช้ประสบการณ์ โนว์ฮาว เพื่อดำเนินการฝึกอบรมแบบที่บริษัทอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

Kayoko Miyagi

Kayoko Miyagi

เราชำนาญการสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนที่ไม่ถนัดในการเข้ากลุ่ม เช่น พนักงาน IT หรือพนักงานฝ่ายการผลิตที่มีทักษะการสื่อสารน้อย สามารถฝึกอบรมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจได้

Ayako Kurahashi

Ayako Kurahashi

เราได้จัดการฝึกอบรมด้านการศึกษาและจัดตั้งระบบประเมินผล ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาและมีผลงานที่ได้อบรมครูราว 100 คนในระยะเวลา 10 ปี

Eri Maeda

Eri Maeda

เราใส่ใจให้การตอบสนองผู้คนอย่างอบอุ่นและจริงใจ ไม่ใช่แค่จุดที่ติดต่อกันแต่เราให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนราวกับเส้นสายในภาพวาด

Contact Us

สามารถติดต่อเราตามช่องทางที่ท่านสะดวก ทั้งแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ LINE

โทรศัพท์

 081-867-9270
(วันทำงาน 9:30-17:30)

LINE

LINE Button

    • ชื่อ-นามสกุล สำหรับติดต่อ
    • ชื่อบริษัท
    • เบอร์ติดต่อ
    • E-mail
    • ข้อมูลสอบถาม